1. -Responsabilitat civil contractual i extracontractual

  2. -Accidents de trànsit

  3. -Herències

  4. -Assegurances

  5. -Contractes: compravendes, arrendaments, permutes, préstecs, etc.

  6. -Reclamacions de quantitat

  7. -Incapacitats i tutories

  8. -Donacions

  9. -Desnonaments

Civil

Solucions legals viables
Marquem la diferència