1. -Gestió Urbanística

  2. -Planejaments

  3. -Convenis urbanístics

  4. -Llicències comercials i urbanístiques

  5. -Contractes

  6. -Responsabilitat dels agents de l'edificació

Urbanisme

Solucions legals viables
Marquem la diferència