1. -Negociació familiar del conveni matrimonial de separació/divorci de mutu acord

  2. -Negociació processal de qualsevol assumpte judicial per a arribar a acords que siguen homologats pels Tribunals de Justícia

  3. -Negociació acords entre particulars i empreses per a evitar l'inici d'accions judicials

Solvima Negociacions

Solucions legals viables
Marquem la diferència