1. -Actes de conciliació

  2. -Procediments civils de reclamació de quantitats: verbal, ordinari, monitori, canviari

  3. -Procediments civils sobre arrendaments i desnonaments d'habitatge i de locals de negoci

  4. -Procediments civils sobre incapacitat, tutories, declaració d'hereus abintestat

  5. -Procediments matrimonials de separació/divorci de mutu acord o contenciós

  6. -Procediments matrimonials de mesures provisionals prèvies

  7. -Procediments concursals d'empreses i/o particulars

  8. -Procediments penals: faltes i delictes

  9. -Procediments laborals de treballadors i/o empreses

  10. -Procediments contenciós administratiu: ordinari, abreujat i especials

  11. -Recursos davant l'Audiència Provincial, Tribunal Superior de Justícia, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional

Solvima Judicial

Solucions legals viables
Marquem la diferència