Col·legi d’Advocats de València www.icav.es

Consell General de l’Advocacia   www.cgae.es

Ministeri de Justícia   www.mjusticia.es

Boletín Oficial del Estado   www.boe.es

Registradors de la Propiedat   www.registradores.org

El món del Dret   www.noticias.jurídicas.com

Conselleria Justícia Generalitat Valenciana   www.cjap.gva.es

Registre Civil València   www.registrocivil.gva.es/

Col·legi de Procuradors de València   www.icpv.com/

Enllaços

Solucions legals viables
Marquem la diferència