1. -Dret de societats

  2. -Assessorament als òrgans socials

  3. -Reestructuracions societàries

  4. -Contractes Mercantils

  5. -Conflictes entre socis

  6. -Pactes d'Accionistes

  7. -Protocols Familiars

  8. -Cooperatives

  9. -Adquisicions i fusions

  10. -Contractes d'Agència

Mercantil

Solucions legals viables
Marquem la diferència